Schaduwkant

Wie ben ik, dat u op zoek bent naar zo’n dode hond als ik?”

In 2 Samuël 9 lezen we het verhaal van koning David en Mefiboset.

Mefiboset was de zoon van Jonathan en de kleinzoon van de eerste koning van Israël, koning Saul. Na de dood van Jonathan wilde David zijn eer betonen aan het nageslacht van Saul.

Door een ongeluk was Mefiboset op vijfjarige leeftijd kreupel geworden. Als David hem ontmoet antwoordt Mefiboset: “Wie ben ik, dat u op zoek bent naar zo’n dode hond als ik?” Zijn handicap was zijn identiteit geworden, maar eigenlijk was hij de kleinzoon van een koning! Hij was zijn koninklijke afkomst vergeten.

Maar koning David keek verder dan zijn handicap en gaf hem een plaats aan zijn tafel.

Soms lopen we in dezelfde val als Mefiboset. We raken gewend aan dingen waarmee we dagelijks worstelen … we zijn bezig met onze ‘handicaps’, en vergeten wie we echt zijn.

In Jezus zijn we een uitverkoren generatie, onderdeel van een koninklijk priesterschap, en de koning heeft ons een plaats aan zijn tafel gegeven!

Hij kijkt niet naar alles wat we niet kunnen en wat we niet zijn.

Hij vergeeft, geneest en troost ons. Hij roept ons in Zijn genade en liefde en kroont ons met gerechtigheid.

Jij ook

Wat is er gebeurd met die man waar iedereen bang voor was.

Die als een dode leefde tussen de graven. Hij was naakt en sloeg zichzelf met stenen. Hij was sterk en niet te temmen. Hij was zichzelf niet.

En nu zit hij daar stil bij Jezus. Hij heeft kleren aan, is rustig en helemaal normaal. Wat een ommekeer in zijn leven. Jezus sprak met gezag tegen hem en een legioen demonen sloegen op de vlucht.

Dan smeekt de man of hij mee mag gaan met Jezus. Jezus omarmt hem en zegt: ‘Ga naar huis, naar je familie, en vertel wat God voor je heeft gedaan…’

Voordat Jezus in de boot stapt komt Hij onverwachts naar mij toe…Hij kijkt me aan en legt zijn hand op mijn voorhoofd en zegt: ‘Heb je gezien dat geen trauma, angst of pijn te groot is voor Mij. Ook jij bent Mijn geliefde zoon.. ontvang Mijn genade en ga de wereld in… Toen sloeg Hij zijn armen om me heen en fluisterde in mijn oor …’jij bent Mijn getuige…’

Eeuwig en altijd  Psalm 52

Ik ben als een GROENE OLIJFBOOM in het huis van God,

ik vertrouw op de liefde van God voor EEUWIG EN ALTIJD

God bewaart Zijn volk  Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

Taal zonder woorden

Psalm 19

De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is.

De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren.

De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal.

Het is geen gewone taal, geen taal met woorden.

Het is een taal zonder geluid.